Monday, 4 March 2019

Участия на младежи в онлайн обучения - начин за сертифициране на компетенции, необходими за развитие на предприемачески умения. Най-активен беше Джанер Мустафа, който спечели сертификат.
*   *   *
Participation of young people in online training - a way to certify the competences needed to develop entrepreneurial skills. The most active was Janner Mustafa, who won a certificate.
No comments:

Post a comment