Saturday, 3 November 2018

#timetomove2018

#timetomove2018

This logo is created by Dzhaner


От началото на месец октомври 2018г. „Академия Бъдеще за Бизнес Развитие“ се включи в организирането и провеждането на събития, свързани с Европейската кампания TIME TO MOVE. Дейностите се реализираха с подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси.
В тази връзка ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се включиха в различни инициативи.
Целите на събитието бяха свързани с това да провокира младежката активност в търсене и откриване на различни начини за опознаване и изследване на Европа.
Учениците от гимназията са активни участници в различни проекти на програма Еразъм+, както в областта на образованието и училищния обмен, а така също и в сектор „Младеж“.
Те дадоха висока оценка за ползите от сътрудничеството си с връстници на интернационално ниво - изграждане на лидерски качества, презентационни умения, умения за работа в екип, преодоляване на социални различия и други.
From the beginning of October 2018 Academy "Future for Business Development Academy" was involved in organizing and conducting events related to the European TIME TO MOVE campaign. The activities were implemented with the support of the Human Resources Development Center.
In this regard, students from Secondary Natural Sciences School "Acad. Boyan Petkanchin "took part in various initiatives.
The goals of the events were to provoke YOUTH ACTIVITY in search and discover different ways of exploring Europe.
High school students are active participants in various Erasmus + projects, both in the field of education and school exchanges, as well as in the Youth sector.
They praised the benefits of peer cooperation at the international level - building leadership skills, presentation skills, teamwork skills, overcoming social differences, and others.
В периода на инициативата TIME TO MOVE се проведоха три различни типа дейности:
Провеждане на онлайн състезание за създаване на добавена реалност с използване на платформата HPReveal – платформа с отворен код, интересен начин за представяне и изучаване на европейските столици:
Online event:


  • Дискусия с ученици, свързана с информиране за европейските младежки портали и изпълнението по Еразъм+ проект.
  • Discussion with students related to information about the European Youth Portal and implementing Erasmus + Project
  • „Innovative approaches and non-formal methods to promote creative potential and entrepreneurial skills among young people".

Провеждане на поход в местността „Кенана“, Хасково


Conducting a march in the Kenana area, HaskovoNo comments:

Post a comment